"Profesionisti în piata muncii”

Obiectivul general al acestei axe prioritare este cresterea calitătii, eficientei si transparentei serviciilor de ocupare furnizate de Serviciul Public de Ocupare (ANOFM).

Principalul obiectiv operational al acestui DMI este:

• Cresterea nivelului de competente profesionale ale personalului propriu SPO.
Proiectele pentru care se solicită finantare în cadrul actualei cereri de propuneri de proiecte trebuie să urmărească următoarele operatiuni orientative:
• Îmbunătătirea sistemului de formare profesională a personalului SPO, inclusiv modele de programe de formare;
• Formarea personalului SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare si asistentă, inclusiv a serviciilor pentru persoane cu nevoi speciale (populatia romă, persoanele cu dizabilităti, tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat pentru protectia copilului, alte categorii de persoane aflate în situatie de risc);
• Formarea personalului SPO pentru promovarea unei abordări integratoare privind egalitatea de gen si nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile;
• Formarea pentru utilizarea intensivă a tehnologiilor moderne de informare si comunicare;
• Formare si actiuni inovatoare si transnationale pentru sprijinirea noilor forme de organizare si management;
• Dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului pentru realizarea analizelor si prognozelor pe piata muncii, planificărilor, activitătilor cu grupurile speciale etc.

Solicitanti eligibili

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile de beneficiari eligibili sunt:

1. Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă (ANOFM);
2. Unitătile cu personalitate juridică din subordinea ANOFM, respectiv:

• Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă,
• Centrele Regionale de Formare Profesională a Adultilor,
• Centrul National de Formare Profesională a Personalului Propriu.

Activităti eligibile

An cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile următoarele activităti:

1. Îmbunătătirea sistemului de formare profesională a personalului SPO, în special prin activităti de diagnosticare a necesarului de pregătire, dezvoltarea si implementarea planurilor si programelor de formare profesională;
2. Realizarea studiilor si analizelor pentru colectarea informatiilor privind cererea de competente si nevoile specifice de formare profesională a personalului propriu SPO;
3. Dezvoltarea, implementarea si monitorizarea strategiei de formare profesională continuă a personalului SPO si a programelor de formare;
4. Îmbunătătirea capacitătii centrelor proprii de formare profesională în vederea furnizării serviciilor profesionale de formare pentru personalul SPO (precum formarea unor grupuri de formatori, dezvoltarea cursurilor personalizate de formare pentru formatori etc.);
5. Promovarea schimbului de experientă si bunelor practici privind sistemul de formare profesională SPO;
6. Activităti de calificare, recalificare, specializare si perfectionare pentru asigurarea calitătii serviciilor de ocupare oferite;
7. Organizarea cursurilor de formare profesională pentru personalul SPO implicat în furnizarea serviciilor de ocupare, în domenii precum:

– tehnici si instrumente pentru furnizarea serviciilor de consiliere profesională si
mediere;
– tehnici personalizate si servicii de ocupare individualizate, inclusiv consiliere
personalizată;
– consultantă si asistentă pentru începerea unei activităti independente sau pentru iniŃierea unei afaceri;
– tehnici de comunicare personalizate în functie de specificitatea grupurilor tintă;
– management organizational, management de proiect;
– sisteme informatice si utilizarea TIC;
– prognoze ale pietei muncii;
8. Specializaresi perfectionare în vederea îmbunătătirii competentelor personale si profesionale ale personalului SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare personalizate si specializate pentru persoane cu dificultăŃi de integrare/reintegrare pe piata muncii;
9. Formarea specifică pentru implementarea noilor forme de organizare si management;
10. Dezvoltarea si îmbunătătirea competentelor angajatilor SPO în utilizarea si implementarea instrumentelor de monitorizarea a măsurilor active de ocupare;
11. Formarea profesională continuă a personalului SPO prin utilizarea diferitelor forme si metode, precum conferinte, seminarii, grupuri de lucru, formare la locul de muncă, elearning etc.;
12. Activităti precum vizite de studiu, schimb de experientă si de bune practici, dezvoltarea retelelor si parteneriatelor care vizează cresterea competentelor pentru furnizarea serviciilor de ocupare;
13. Furnizarea de programe de formare profesională care să includă module privind sănătatea si securitatea la locul de muncă, eliminarea factorilor de risc la locul de muncă;
14. Identificarea, revizuirea si actualizarea profilelor profesionale specifice pentru personalul SPO;
15. Activităti inovatoare, interregionale si transnationale în vederea îmbunătătirii competentelor sociale si profesionale pentru furnizarea serviciilor de ocupare eficiente si calitative si a strategiei de formare profesională continuă a personalului SPO.

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre:

– minim echivalentul în lei a 50.000 euro şi
– maxim maxim echivalentul în lei a 500.000 euro.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.