Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru concesiune bunuri

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Vadu Sapat cu sediul in com.Vadu Sapat, str. Principala,nr 193, judetul Prahova, telefon:0244/442.178, fax: 0244/442.595, Cod fiscal: 16346508, e-mail:  vadusapat_ph@yahoo.com.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: HCL nr.22/28.05.2020

34 loturi de teren situate in intravilanul Comunei Vadu Sapat, cu suprafata totala de 17.993 mp, astfel:

  Lot  9 – nr cadastral  21251 – 486 mp- T 76  P 2288 Lot 13 – nr cadastral 21255 – 527 mp- T 76  P 2288
Lot 14 – nr cadastral 21256 – 525 mp- T 76  P 2288
Lot 16- nr cadastral  21258  – 697 mp T 76  P 2288 Lot 25- nr cadastral  21267 -503 mp T 76  P 2288 
 
Lot 42- nr cadastral 21284 -503 mp- T 76  P 2288
Lot 55- nr cadastral 21297 -503 mp- T 76  P 2288
 
Lot 57- nr cadastral  21299 – 791 mp- T 76  P 2288
Lot 58- nr cadastral  21300 – 504 mp- T 76  P 2288
Lot 59- nr cadastral  21301 – 503 mp- T 76  P 2288
Lot 60- nr cadastral  21302 – 502 mp- T 76  P 2288
Lot 61- nr cadastral  21303 – 500 mp- T 76  P 2288
Lot 62- nr cadastral  21304– 499 mp- T 76  P 2288
Lot 63- nr cadastral  21305 – 498 mp- T 76  P 2288
Lot 64- nr cadastral  21306 – 497 mp- T 76  P 2288
Lot 65- nr cadastral  21307 – 495 mp- T 76  P 2288

Lot 66- nr cadastral  21308 – 494 mp- T 76  P 2288

Lot 67- nr cadastral  21309 – 438 mp- T 76  P 2288

Lot 68- nr cadastral  21310 – 495 mp- T 76  P 2288

Lot 69- nr cadastral  21311 – 494 mp- T 76  P 2288

Lot 70- nr cadastral  21312 – 494 mp- T 76  P 2288

Lot 71- nr cadastral  21313 – 495 mp- T 76  P 2288

Lot 72- nr cadastral  21314 – 497mp- T 76  P 2288

Lot 73- nr cadastral  21315 – 498 mp- T 76  P 2288

Lot 74- nr cadastral  21316 – 500 mp- T 76  P 2288

Lot 75- nr cadastral  21317 – 501 mp- T 76  P 2288

Lot 76- nr cadastral  21318 – 503 mp- T 76  P 2288

Lot 77- nr cadastral  21319 – 713 mp- T 76  P 2288

Lot 78- nr cadastral  21320 – 791 mp- T 76  P 2288

Lot 79- nr cadastral  21321 – 513 mp- T 76  P 2288

Lot 80- nr cadastral  21322 – 513 mp- T 76  P 2288

Lot 81- nr cadastral  21323 – 513 mp- T 76  P 2288

Lot 82- nr cadastral  21324 – 513 mp- T 76  P 2288

Lot 83- nr cadastral  21325 – 495 mp- T 76  P 2288

Apartinand domeniului privat al Comunei Vadu Sapat conform HCL 22 din 28.05.2020 si a temeiului legal OUG 57/2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Prin solicitare scrisa de la sediul institutiei.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariatul institutiei  Comunei Vadu Sapat cu sediul in com.Vadu Sapat, str. Principala,nr 193, judetul Prahova.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: gratuit.

3.4 Data limita privind clarificarile: 04.04.2024 ora 12.00

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.04.2024, orele 09.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: registratura  Comuna Vadu Sapat  din  str. Principala,  nr.193, comuna Vadu Sapat, judetul Prahova.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

15.04.2024, orele 12.00 sediul Comuna Vadu Sapat, Comuna Vadu Sapat din  str. Principala,  nr.193, comuna Vadu Sapat, judetul Prahova.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul  Prahova, Strada Văleni nr. 44, Ploiești, judetul Prahova, email: tr-ph-contencios@just.ro, Fax: 0244/529107, tel: 0244/544781.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

20.03.2024.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
Tagged with

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.