Formarea profesionala initiala în asistenta sociala

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, formarea profesională continuă a asistenţilor sociali se realizează atât la nivel universitar cât şi postuniversitar prin furnizorii de formare profesională continuă în asistenţă socială, avizaţi sau asimilaţi în condiţiile legii.
Astfel, formarea profesională a asistenţilor sociali nu poate fi confundată cu formarea profesională a adulţilor, aşa cum a fost reglementată prin O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, modificată şi republicată.
Formarea profesională a asistenţilor sociali se înscrie în linia formării profesionale specifice şi altor profesii liberale, ea realizându-se prin furnizori de formare profesională la nivel universitar şi postuniversitar în domeniul asistenţei sociale, precum şi prin furnizori specializaţi, constituiţi pe principiul non-profit, avizaţi de către Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, în condiţiile legii.
Potrivit dispoziţiilor O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, programele postuniversitare de educaţie permanentă, furnizate de instituţii de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe de formare profesională a adulţilor de nivel universitar, organizate în învăţământul superior, se supun autorizarii şi avizării prin mecanisme specifice şi nu prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.
În speţă, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (2), art. 6 din Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, formarea profesională iniţială se realizează prin instituţii de învăţământ superior din domeniul asistenţei sociale, iar formarea profesională continuă prin instituţii de învăţământ superior, pe bază de parteneriate, precum şi prin furnizori de formare profesională continuă în asistenţă socială, cu avizul Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, la propunerea Comisiei de formare profesională continuă.
Totodată, potrivit art. 18 alin. (1) din lege, până la finalizarea cursurilor universitare/postuniversitare în asistenţă socială, persoanele prevăzute la art. 34 alin. (1) şi (2) vor urma numai programele de formare profesională continuă în asistenţă socială avizate de către Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali.
în vederea avizării şi creditării formării profesionale, furnizorii de formare profesională continuă în asistenţă socială vor depune la secretariatul Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, cererea de avizare precum şi celelalte documente necesare avizării, potrivit prevederilor Normelor privind formarea profesională continuă a asistenţilor sociali.
În concluzie, atenţionăm asistenţii sociali, precum şi persoanele prevăzute la art. 34 alin. (1) şi (2) din lege asupra riscurilor la care se expun prin urmarea unor forme paralele de pregătire, fără relevanţă în domeniul asistenţei sociale şi a profesiei de asistent social.
Astfel, orice curs liceal, postliceal sau de formare profesională a adulţilor organizat de către alte entităţi decât instituţiile de învăţământ superior în asistenţă socială sau furnizori de formare profesională continuă în asistenţă socială, avizaţi de către Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, nu dă dreptul la practicarea profesiei de asistent social sau a oricărei ocupaţii în domeniul asistenţei sociale.

sursa si detalii: www.cnasr.ro

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.