Strainii pot fi angajati doar cu aviz

Strainii pot fi angajati doar cu aviz

Ordonanta Guvernului nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 635, din 29 august 2014, urmand sa intre in vigoare in 28 noiembrie 2014. 

Documentul pune in acord legislatia nationala privind incadrarea in munca a strainilor pe teritoriul Romaniei cu o serie de reglementari europene si abroga reglementarile actualmente in vigoare, prevazute de OUG nr. 56/2007, introducand, in schimb, noi reguli pentru angajatori.

Mai precis, ordonanta instituie, ca regula generala pentru angajatori, obligatia de a obtine un aviz de angajare pentru a putea incadra in munca un strain si, in acelasi timp, stabileste situatiile in care strainii pot fi incadrati in munca fara aviz de angajare.

„Strainii cu sedere legala pe teritoriul Romaniei pot fi incadrati in munca numai in baza avizului de angajare, obtinut de angajatori”, se arata in noile dispozitii.

Pentru ce salariati NU este nevoie de avizul de angajare?

Asa cum am aratat mai sus, angajatorii trebuie sa obtina un aviz de angajare pentru strainii pe care ii incadreaza in munca. Pe de alta parte, insa, acelasi act normativ stipuleaza ca nu este necesara obtinerea avizului de angajare pentru incadrarea in munca a strainilor al caror acces liber pe piata muncii din Romania este stabilit prin tratate incheiate de Romania cu alte state.

De asemenea, angajatorii nu trebuie sa obtina aviz nici in cazul strainilor care urmeaza sa desfasoare activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice cu caracter temporar in institutii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din Romania sau care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania.

Avizul nu este necesar nici pentru strainii care urmeaza sa desfasoare activitati temporare solicitate de ministere sau de alte autoritati administrative sau care sunt numiti la conducerea unei filiale, reprezentante sau sucursale de pe teritoriul Romaniei a unei companii cu sediul in strainatate.

Si strainii titulari ai dreptului de sedere pe termen lung in Romania, ai dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familiei si ai dreptului de sedere temporara pentru studii pot fi angajati fara obtinerea avizului.

Atentie! Strainii titulari ai dreptului de sedere temporara pentru studii pot fi incadrati in munca pe teritoriul Romaniei fara aviz de angajare numai cu contract individual de munca cu timp partial, cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.

Conform reglementarilor, angajatorii nu vor obtine aviz nici daca vor incadra in munca:

 • straini care au beneficiat anterior de un drept de sedere pe teritoriul Romaniei de cel putin 3 ani, in calitate de membri de familie ai unui cetatean roman;
 • straini care au dobandit o forma de protectie in Romania;
 • solicitanti de azil ,dupa un an de la depunerea cererii de azil, daca se mai afla in procedura de determinare a unei forme de protectie;
 • straini tolerati, pe perioada cat li s-a acordat tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei.

Ce documente sunt necesare pentru obtinerea avizului?

Avizul de angajare se elibereaza de Inspectoratul General pentru Imigrari, la cererea angajatorului, daca sunt indeplinite anumite conditii.

Astfel, conform actului normativ, angajatorul trebuie sa:

 • desfasoare efectiv activitatea pentru care solicita incadrarea in munca a strainului,
 • are achitate obligatiile la bugetul de stat pe ultimul trimestru,
 • nu fi fost condamnat definitiv pentru o infractiune prevazuta de Codul muncii sau pentru o infractiune contra persoanei savarsita cu intentie, prevazuta de Codul penal;
 • nu fi fost sanctionat, in ultimii trei ani, pentru angajarea de cetateni straini sau apatrizi fara autorizatie de munca sau permis de sedere in scop de munca sau pentru primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca;
 • nu fi fost sanctionat pentru netransmiterea Revisal cu elementele contractului individual de munca cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;

Pe langa aceste conditii, dispozitiile impun ca strainul pe care angajatorul intentioneaza sa il incadreze in munca sa nu se afle in vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrarii in Romania, iar contingentul anual pe tipuri de lucratori nou admisi pe piata fortei de munca sa nu fi fost epuizat.

Pentru a obtine avizul de angajare, angajatorul va depune la Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI) o cerere insotita de mai multe documente, dupa cum urmeaza:

 • copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al strainului pe care intentioneaza sa il incadreze in munca si, dupa caz, copia permisului de sedere temporara in Romania al acestuia;
 • doua fotografii tip ¾ ale strainului;
 • declaratia pe propria raspundere a strainului ca este apt din punct de vedere medical pentru a fi incadrat in munca si ca are cunostinte minime de limba romana;
 • fisa postului pentru locul de munca vacant;
 • copia actului de identitate, in cazul angajatorului persoana fizica.

In plus, angajatorul trebuie sa dovedeasca si indeplinirea conditiilor enuntate mai sus. Pentru aceasta, potrivit dispozitiilor, angajatorul persoana juridica, PFA sau intreprindere individuala va prezenta, alaturi de cerere, si urmatoarele documente:

 • certificatul de inmatriculare sau inregistrare in Registrul comertului ori certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in copie si in original;
 • certificatul constatator din care sa rezulte ca in Registrul comertului sau, dupa caz, in Registrul asociatiilor si fundatiilor nu au fost inregistrate mentiuni privind deschiderea procedurii de faliment.

Totodata, pentru a demonstra ca are achitate obligatiile la bugetul de stat pe ultimul trimestru, angajatorul va depune si certificatul de atestare fiscala, iar pentru a dovedi ca nu a fost sanctionat pentru vreo infractiune, va prezenta cazierul judiciar.

Mai mult chiar, la toate aceste documente se vor adauga si cele care fac dovada indeplinirii conditiilor speciale in functie de tipul de lucrator ce urmeaza a fi angajat. Concret, reglementarile fac distinctia intre lucratori permanenti, stagiari, sezonieri, transfrontalierisi inalt calificati, impunand angajatorului sa arate ca indeplineste anumite conditii specifice pentru a-i incadra in munca.

Spre exemplu, pentru incadrarea in munca a unui lucrator permanent, angajatorul trebuie sa intocmeasca in mod obligatoriu contract individual de munca cu norma intreaga pe durata nedeterminata sau determinata.

Pentru aceasta, angajatorul va depune diligente pentru ocuparea locului de munca vacant de catre un cetatean roman, un cetatean dintr-un stat membru al UE sau al Spatiului Economic European (SEE), de catre un cetatean al Confederatiei Elvetiene sau de catre un strain titular al dreptului de sedere pe termen lung pe teritoriul Romaniei.

Important! Avizul de angajare pentru lucratorii permanenti se elibereaza fara indeplinirea acestei conditii daca locul de munca vacant este de administrator societate comerciala, iar la angajatorul in cauza nu mai este un alt strain angajat pe o astfel de functie.

De asemenea, o alta conditie la incadrarea in munca a lucratorilor permanenti este ca strainul, pe care angajatorul intentioneaza sa il incadreze, sa indeplineasca conditiile de pregatire profesionala, experienta in activitate sau autorizare prevazute de legislatia in vigoare.

Toate acestea trebuie dovedite prin:

 • adeverinta cu privire la forta de munca disponibila pentru locul de munca vacant;
 • dovada publicarii intr-un cotidian de larga circulatie din Romania a cel putin unui anunt pentru ocuparea locului de munca vacant;
 • copia procesului-verbal intocmit de angajator cu privire la selectia realizata pentru ocuparea locului de munca vacant, a urmare a publicarii anuntului.

Lucrurile sunt mai simple in cazul stagiarilor, caci angajatorii care vor sa incadreze in munca astfel de lucratori vor prezenta doar dovada publicarii intr-un cotidian a unui anunt, copia ofertei ferme de angajare si copia contractului de stagiu incheiat sau care urmeaza sa se incheie.

Procedura se simplifica si mai mult daca angajatorii vor sa incadreze in munca lucratori sezonieri, intr-un sector in care activitatea se desfasoara in functie de succesiunea anotimpurilor. Astfel, acestia nu trebuie decat sa prezinte copia ofertei ferme de angajare si curriculum vitae al strainului.

Detasarea strainilor in Romania impune un alt tip de aviz

Daca, pentru angajarea strainilor in Romania, reglementarile ce vor intra in vigoare in noiembrie impun obtinerea unui aviz de angajare, in cazul strainilor detasati va fi nevoie de unaviz de detasare.

Avizul de detasare va fi emis tot de Inspectoratul General pentru Imigrari, in conditii similare celor care trebuie indeplinite pentru avizul de angajare.

Astfel, beneficiarul de prestari servicii poate primi la munca un strain angajat al unei persoane juridice cu sediul in strainatate numai daca:

 • strainul indeplineste conditiile speciale de pregatire profesionala, experienta in activitate si autorizare;
 • desfasoara efectiv activitatea pentru care solicita incadrarea in munca a strainului,
 • are achitate obligatiile la bugetul de stat pe ultimul trimestru,
 • nu a fost condamnat definitiv pentru o infractiune prevazuta de Codul muncii sau pentru o infractiune contra persoanei savarsita cu intentie, prevazuta de Codul penal;
 • nu a fost sanctionat, in ultimii trei ani, pentru angajarea de cetateni straini sau apatrizi fara autorizatie de munca sau permis de sedere in scop de munca sau pentru primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca;
 • strainul care urmeaza a fi detasat nu se afla in vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrarii in Romania;
 • contingentul anual pe tipuri de lucratori nou admisi pe piata fortei de munca sa nu fi fost epuizat.

Pentru a dovedi indeplinirea conditiilor, angajatorul va depune la Inspectoratul General pentru Imigrari, printre altele, atestatul de recunoastere a studiilor necesare ocuparii locului de munca vacant, curriculum vitae si cazierul judiciar al strainului, copia contractului individual de munca inregistrat la autoritatile din tara de origine (tradus si legalizat), copia actului de detasare, copia documentului de trecere a frontierei si doua fotografii tip ¾ ale strainului.

De asemenea, beneficiarul va prezenta certificatul de atestare fiscala pentru a demonstra ca are achitate obligatiile la bugetul de stat pe ultimul trimestru, precum si certificatul de inmatriculare in Registrul comertului si certificatul constatator din care sa rezulte ca in Registrul comertului nu au fost inregistrate mentiuni privind deschiderea procedurii de faliment.

Pot fi detasati in Romania, fara obtinerea avizului de detasare:

 • strainii angajati ai persoanelor juridice cu sediul in unul din statele membre ale UE sau ale SEE sau in Confederatia Elvetiana, cu conditia prezentarii permisului de sedere din acel stat,
 • strainii care desfasoara activitati didactice sau stiintifice cu caracter temporar in institutii de profil;
 • strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania;
 • strainii care urmeaza sa desfasoare activitati temporare solicitate de ministere sau de alte autoritati administrative;
 • strainii care urmeaza sa desfasoare activitati lucrative in baza acordurilor, conventiilor sau intelegerilor internationale la care Romania este parte.

Cat costa un aviz de angajare?

Cererea pentru eliberarea avizului de angajare/detasare se depune de catre angajator/beneficiar de prestari servicii la formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari.

Documentatia necesara obtinerii celor doua tipuri de avize poate fi depusa de orice persoana care are calitatea de reprezentant al angajatorului/beneficiarului prestarii de servicii.

Cererea se va solutiona in termen de 30 de zile de la data inregistaraii. Totusi, in cazurile in care, pentru constatarea indeplinirii conditiilor de obtinere a avizelor, sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

La eliberarea avizului de angajare/detasare, angajatorul plateste un tarif in lei echivalent a 200 de euro.

Pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucratori sezonieri si pentru incadrarea in munca a unui strain titular al dreptului de sedere temporara pentru studii dupa absolvirea acestora sau titular al dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familiei, tariful este de 50 de euro.

Avizul se va pastra de angajator pe durata intregii perioade de angajare sau detasare.

Documentul publicat recent prevede si sanctiuni, astfel ca cei care nu respecta regulile privind angajarea sau detasarea strainilor vor fi sanctionati cu amenzi de la 1000 la 3000 de lei.

(219)

Impreuna dam mai departe stirile de bine!

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.