S-a lansat PACT pentru COMUNITATE

S-a lansat PACT pentru COMUNITATE

In contextul în care fondurile existente în acest moment în România, în special cele structurale, lasă prea puțin loc pentru abordarea dezvoltării comunitare cu scopul de a crea și/sau a sprijini dezvoltarea structurilor de societate civilă la nivel local, Fundația PACT lansează programul de finanțare «PACT pentru COMUNITATE».

Acest fond de dezvoltare comunitară durabilă a fost gândit pentru a facilita accesul comunităților locale la surse de finanțare și servicii de dezvoltare comunitară, mai ales la nivel grassroots. Astfel, «PACT pentru COMUNITATE» promovează și susține iniţiativa membrilor comunităţilor rurale şi urbane mici și medii (până în 30.000 de locuitori) din sudul României prin acordarea de finanţări pentru proiecte și servicii care au la bază procese de dezvoltare comunitară.

«PACT pentru COMUNITATE» este o continuare a programului de bază al Fundației PACT, «Învățare, Participare, Încredere», programul de dezvoltare de organizații comunitare în sudul României. Ca program central extins, «PACT pentru COMUNITATE» se adresează comunităților mici și medii din zone rurale și urbane din sudul țării: atât grupurilor comunitare informale constituite din membri voluntari cu inițiativă ai comunităţilor locale, cât și organizaţiilor comunitare active existente (care fie dețin personalitate juridică, fie sunt încă grupuri comunitare informale), dezvoltate prin programele și proiectele Fundației PACT, precum și organizațiilor locale mici ale societății civile, constituite conform legii asociațiilor și fundațiilor.

Cu ocazia lansării programului de finanțare «PACT pentru COMUNITATE», Fundația PACT deschide primul apel de cereri de finanțare din acest fond, cu 4 linii de finanțare diferite, după cum urmează:

I. Proiecte derulate în parteneriat – în cadrul acestei componente se vor finanța proiecte care vizează dezvoltarea capacității de lucru în parteneriat a organizațiilor comunitare (rețele emergente), fie ele grupuri de inițiativă informale sau ONG constituite formal, prin proiecte de dezvoltare comunitară, antreprenoriat social și cultural sau alte forme ale economiei sociale. Proiectele sunt inițiate și realizate în comun de organizații comunitare și/sau alte organizații mici locale de societate civilă, preferabil cu implicarea altor actori relevanți la nivel local și/sau regional.

II. Schimburi de experiență și vizite de studiu – în cadrul acestei componente se vor finanța vizite de studiu și/sau schimburi de experiență între comunități locale, la nivel național, în beneficiul organizațiilor comunitare sau locale mici care vizează dezvoltarea comunității de care aparțin. Temele vizate pot fi cuprinse în următoarele arii: practici de participare civică şi eficienţa lor, antreprenoriat social / cultural, economie socială etc. (dar nu se limitează la acestea, atâta timp cât ele vizează dezvoltarea organizațiilor participante, a persoanelor și grupurilor implicate, în beneficiul comunității locale). Vizitele de studiu sau schimburile de experienţă trebuie să aibă loc fie în timpul unui proiect deja aflat în derulare la nivel de comunitate, fie să preceadă un proiect ce urmează a fi implementat; astfel, aceste cereri de finanțare trebuie să demonstreze că aduc un plus de valoare proiectului aflat sau care se va afla în derulare în viitorul apropiat, în comunitatea solicitantului.

III. Servicii – în cadrul acestei componente se vor finanța proiecte ce vizează dezvoltarea capacității organizaționale (interne și de lucru participativ cu comunitatea, cu factori relevanți la nivel local/județean și micro-regional) a organizațiilor comunitare active sau a altor organizații locale. Prin această componentă, Fundația PACT poate oferi servicii gratuite la nivel local sau regional: instruire, consultanță, facilitare (ateliere, seminarii). Solicitantul va trebui să dezvolte un nou proiect la nivel local, după ce va beneficia de serviciile solicitate, asigurând astfel sustenabilitatea demersului.

IV. Antreprenoriat social și cultural, economie socială – acestă componentă vizează inițiativele de antreprenoriat social, cultural și alte forme ale economiei sociale dezvoltate de organizații comunitare sau de alte ONG locale active în domeniul vizat.

Prin aceast apel de proiecte ne adresăm organizaţiilor cu sediul la nivel local, care acționează în județele din sud (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman), sud-est (Buzău,Brăila, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea) şi sud-vest (Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt) ale României.

Suma totală a finanțărilor alocate în cadrul acestei prime runde a Programului «PACT pentru COMUNITATE» se ridică la 40.000 USD. Detaliile specifice legate de bugetul alocat per proiect în cadrul fiecărei componente a fondului se regăsesc în Ghidul solicitantului.

Dosarele de finanțare, cu toate anexele necesare, se depun exclusiv în format electronic la adresa de email pactpentrucomunitate@fundatiapact.ro până la data de 5 septembrie 2012 (inclusiv), ora 24.00.

Fiecare componentă a Programului de finanțare „PACT pentru COMUNITATE” are câte un format specific al cererii de finanțare, toate fiind atașate Ghidului solicitantului.

Dosarul cererii de finanțare trebuie să cuprindă:

1) Cererea de finanțare (anexa 1)

2) Bugetul proiectului (anexa 2)

3) Declarația de eligibilitate (anexa 3)

4) Acord/uri de parteneriat între toate organizațiile implicate în implementarea proiectului (fie acorduri bilaterale între solicitant și fiecare partener, fie un acord comun al solicitantului cu toți partenerii implicați), care să menționeze rolul și responsabilitățile fiecărei părți (anexa 4).

Pachetul de documente aferent acestui apel de proiecte poate fi descărcat aici.

Programul de finanțare „PACT pentru COMUNITATE” este dezvoltat de Fundația PACT cu sprijinul Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust).

La momentul lansării sale, următorii parteneri și parteneri media susțin programul: Reper21 (prin proiectul de responsabilitate socială în rândul societății civile „Societal”), Radio France International (RFI), România Pozitivă, Eurodesk, Calendar Evenimente, InspireBusiness, StiriONG, CSRevolution.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.