Reforma statului – unde se plaseaza organizatiile neguvernamentale?

Raspunsul la aceasta intrebare se regaseste in cadrul raportului “Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari”, care vrea sa atraga atentia factorilor de decizie asupra importantei pe care o poate avea sectorul neguvernamental in procesul de reformare si restructurare a sectorului public.

Prin promovarea formulelor de contractare sociala si parteneriat public – privat, prin participare si transparenta decizionala reale poate fi redimensionat sectorul public, cu o crestere a calitatii si a cantitatii serviciilor. De asemenea, raportul isi propune sa realizeze un bilant al ultimilor douazeci de ani de dezvoltare a sectorului neguvernamental, oferind in acelasi timp o imagine de profunzime a acestui sector, analizat din diverse perspective. Acest raport ofera informatie structurata cu privire la dimensiunea sectorului, la dinamica lui, la diversele evolutii subsectoriale sau o analiza pe domenii de activitate, oferind in acelasi timp si o serie de recomandari care sa conduca la o mai buna dezvoltare a sectorului neguvernamental.

Raportul este organizat in jurul a sapte mari capitole, iar in continuare va prezentam un sumar al acestora:

In capitolul 1 sunt prezentate si analizate definitiile legale si administrative ale entitatilor neguvernamentale, elemente de tipologie si identifi care a acestora, precum si informatii cu privire la dimensiunile, dinamica, distributia regionala a organizatiilor neguvernamentale. Acest capitol ofera un profi l general al sectorului neguvernamental, pornind de la analiza documentelor legislative, date statistice colectate de autoritatile publice, date primare colectate de FDSC. In cadrul capitolului se regasesc o serie de recomandari pentru factorii de decizie, in problematici diverse, de la imbunatatirea sistemului de colectare a datelor, pana la ajustari de instrumente de politica publica cu impact asupra dezvoltarii sectorului.

In capitolul 2 sunt grupate informatii cu privire la diverse structuri si activitati de sprijin pentru sectorul neguvernamental. Sunt prezentate date si informatii cu privire la structura si activitatea centrelor de resurse pentru organizatii neguvernamentale, programele de formare a resurselor umane activand in sectorul neguvernamental, identifi carea si prezentarea retelelor activand la nivel national si a celor internationale la care sunt afi liate organizatii neguvernamentale din Romania.

In capitolul 3 se ofera o perspectiva economica asupra sectorului neguvernamental care contine informatii structurate cu privire la sursele fi nanciare ale sectorului si ofera o perspectiva asupra capacitatii de angajator a acestuia. In acest capitol mai este prezentata si analizata dimensiunea economica a sectorului neguvernamental, respectiv datele cu privire la activitatile economice desfasurate de organizatii, veniturile care rezulta din aceste activitati, tipologia  organizatiilor angajate in activitati economice ca structuri ale economiei sociale.

Capitolul 4 se concentreza pe analiza surselor de venit pentru sectorul neguvernamental. Sunt trecute in revista si analizate toate sursele de venit pentru sector, de la activitati economice la donatii, sponsorizari, legea 2%, fi nantari. Este discutata situatia fundatiilor din Romania, problema patrimoniilor si a resurselor pentru fi nantare de programe, este prezentata o tipologie a fundatiilor activand in Romania. Acest capitol include o analiza a tratamentului juridic si fi scal pentru activitatile de sustinere fi nanciara a sectorului neguvernamental.

Capitolul 5 acopera problematica implicarii civice, a voluntariatului si a actiunii colective. Sunt prezentate date rezultate din cercetarile FDSC cu privire la implicarea cetateanului in activitati civice, gradul de cunoastere si sustinere a sectorului neguvernamental de catre cetateni, dimensiunile voluntariatului in Romania.

Capitolul 6 abordeaza problematica relatiei dintre sectorul neguvernamental si sfera publica. In cadrul acestui capitol este prezentata evolutia relatiei dintre stat si sectorul neguvernamental in ultimii 20 de ani, atat din punct de vedere politic, cat si din perspectiva alocarii de resurse publice pentru sustinerea dezvoltarii sectorului. Acest capitol cuprinde o analiza in detaliu a cadrului legal si institutional care sustine participarea publica, mecanismele si principiile care guverneaza si faciliteaza demersurile participative. Sunt analizate performantele sectorului in activitatile de infl uentare a deciziei de politica publica (advocacy), interesul organizatiilor de a se angaja in astfel de activitati si zonele administrative vizate. Regasim in acest capitol si o prezentare a modului in care s-a structurat relatia sectorului neguvernamental cu mass-media, partidele politice si biserica.

Capitolul 7 se concentreaza pe analizarea unor domenii de activitate cheie pentru sectorul neguvernamental, respectiv domeniul social, educatie, mediu,  democratie, drepturile omului si buna guvernare. Pentru fi ecare domeniu se prezinta date structurate, se analizeaza performantele sectorului, problemele specifi ce si provocarile pe care trebuie sa le gestioneze organizatiile.

Raportul a fost realizat in perioada octombrie 2008 – septembrie 2010, in cadrul proiectului „Catalogul Societatii Civile”, implementat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile si finantat de Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe.

Detalii pe: http://www.stiriong.ro/pagini/reforma-statului–unde-se-plaseaza-orga.php

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.