Peste 4.000.000 de Euro bani pentru finantare de proiecte de tineret in 2011!

317 proiecte finanţate în 2010

În 2010, România a avut alocat un buget total pentru finanţarea de proiecte de 4.373.095 de Euro, pentru programul „Tineret în Acţiune”.

La cele 5 termene limită la care se primesc anual dosare de candidatură (1 februarie, 1 aprilie, 1 iunie, 1 septembrie şi 1 noiembrie), în 2010 au fost primite spre finanţare 1240 de proiecte, dintre care au fost aprobate – în urma evaluării eligibilităţii şi a evaluării calitative – 317 proiecte.

În 2010, faţă de 2009, au fost aprobate cu 57 mai multe proiecte. În ceea ce priveşte numărul dosarelor de candidatură, au fost primite spre finanţare cu 334 mai multe dosare în 2010 faţă de 2009.

Numărul proiectelor aprobate în 2010 pe fiecare acţiune în parte este după cum urmează:

· Schimburi de tineri (Acţiunea 1.1) – 87

· Iniţiative ale tinerilor (Acţiunea 1.2) – 114

· Proiecte pentru democraţie participativă (Acţiunea 1.3) – 14

· Serviciul European de Voluntariat (Acţiunea 2) – 52

· Cooperare cu ţările asociate la program prin politica europeană de vecinătate (Acţiunea 3.1) – 20

· Proiecte de formare şi reţele (Acţiunea 4.3) – 16

· Întâlniri ale tinerilor şi ale responsabililor de politici de tineret (Acţiunea 5.1) – 14

În aceste proiecte sunt implicaţi direct peste 5000 de tineri. Bug

etul de 4.373.095 de Euro pentru finanţarea de proiecte a fost alocat în totalitate.

În anul 2010 ANPCDEFP a organizat, prin reţeaua de formatori a programului Tineret în Acţiune, 107 cursuri de formare, la care au luat parte 2111 participanţi. Prin reţeaua de persoane resursă Tineret în Acţiune s-au organizat 262 de activităţi de informare, la care au luat parte 5960 de participanţi.

4.373.228 de Euro pentru finanţare de proiecte în 2011.

În 2011, România are alocat un buget total de 4.373.228 de Euro, pentru finanţarea de proiecte prin programul „Tineret în Acţiune”.

Vor avea prioritate proiectele axate pe următoarele teme, stabilite la nivel european:

· Anul European al Voluntariatului

· Şomajul în rândul tinerilor

· Creşterea incluzivă

· Provocările globale legate de mediu şi schimbări de climă

· Creativitatea şi antreprenoriatul

În completarea temelor prioritare stabilite la nivel european, există şi o serie de priorităţi naţionale tematice. În procesul de evaluare se va acorda prioritate proiectelor care promovează explicit educaţia nonformală şi conceptul de voluntariat; care au ca obiectiv protecţia mediului sau implicarea tinerilor cu dizabilităţi; care se derulează în mediul rural, cu implicarea tinerilor din comunitate; care presupun derularea de activităţi ce se adresează minorităţii roma sau care dezvoltă abilităţi necesare pentru angajare şi abilităţi de antreprenoriat.

De asemenea, ANPCDEFP, prin programul „Tineret în Acţiune”, se va implica activ în derularea Anului European al Voluntariatului şi a evenimentelor ce se vor organiza în acest context, printre care se numără:

· Conferinţa naţională de consultare cu privire la strategia naţională pentru dezvoltarea voluntariatului în România

· Caravana europeană AEV 2011 în România

· ONGFest

· Gala naţională de recunoaştere a voluntarilor şi proiectelor de voluntariat

„Tineret în Acţiune” (Youth in Action) este programul Uniunii Europene care susţine activităţile de învăţare nonformală pentru tineri, prin finanţarea de proiecte. Programul, cu finanţare de la Comisia Europeană, promovează voluntariatul, iniţiativele tinerilor, participarea activă a acestora la nivelul comunităţii şi în cadrul procesului decizional, includerea tinerilor cu opotunităţi reduse, dialogul intercultural.

În România, programul este gestionat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. În cadrul „Tineret în Acţiune” pot candida organizaţiile neguvernamentale, instituţiile publice care lucrează cu tinerii, şcolile speciale pentru tineri cu dizabilităţi şi grupurile informale de tineri.

Pentru mai multe detalii privind programul „Tineret în Acţiune”, puteţi accesa site-ul programului, www.tinact.ro.


FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.