Peste 13,5 milioane euro fonduri nerambursabile Regio pentru IMM-urile din Sud Muntenia

Peste 13,5 milioane euro fonduri nerambursabile Regio pentru IMM-urile din Sud Muntenia

Se redeschide sesiunea de depune a proiectelor pentru dezvoltarea microîntreprinderilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul major de intervenţie 4.3„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.

 

Cererile de proiecte pot fi depuse la sediul Agenţiei în intervalul 20 martie, ora 10:00 – 17 aprilie, ora 14:00. Bugetul orientativ alocat acestei cereri de proiecte pentru regiunea de dezvoltare Sud Muntenia este de 13,55 milioane de euro.

Deschiderea acestui nou apel de proiecte a fost posibilă datorită realocării fondurilor rămase neacoperite de contractele din cadrul Domeniului major de intervenţie 4.1„Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”.

Ghidul se adresează potențialilor solicitanți de finanțare nerambursabilă, respectiv societăților comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

Solicitanţii eligibili pentru acest apel de proiecte sunt societăţile comerciale sau societăţile cooperative care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate detaliate în cadrul ghidului. În actuala sesiune de depunere de proiecte sunt eligibile doar dotările (echipamente, utilaje, sisteme IT), nu și lucrările de construcţii. Contractele de finanțare pot fi semnate doar până în data de 30 iunie 2014. Bugetul orientativ alocat acestei cereri de proiecte pentru regiunea de dezvoltare Sud Muntenia este de 13,55 milioane de euro.

Valoarea totală a proiectului (suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile) trebuie să fie cuprinsă între 100.000 şi 3.500.000 de lei. Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordat unei întreprinderi, din fonduri publice, într-o perioadă de până la trei ani fiscali (ultimii doi ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro, în conformitate cu reglementările comunitare privind concurenţa şi ajutorul de stat.

În cazul întreprinderilor din domeniul transportului rutier (transportul de marfă şi transportul de călători pe cale rutieră), valoarea maximă a ajutorului ce poate fi acordat în regim de minimis este de 100.000 de euro. Deschiderea acestui nou apel de proiecte a fost posibilă datorită realocării fondurilor rămase neacoperite de contractele din cadrul Domeniului major de intervenţie 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”.

Ghidul solicitantului pentru DMI 4.3 poate fi consultat pe pagina de Internet dedicată exclusiv programului Regio – http://regio.adrmuntenia.ro/, secţiunea Ghidul Solicitantului > Axa prioritară 4 > DMI 4.3,

sursa: regio.adrmuntenia.ro

Monica BOSTAN

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.