Curs asistent personal profesionist

Curs asistent personal profesionist

Adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spațiu de locuit, nu realizează venituri ori realizează venituri de până la nivelul salariului mediu pe economie poate beneficia de îngrijirea și protecția unui asistent personal profesionist.

Îngrijirea și protecția adulților cu handicap grav sau accentuat de către asistentul personal profesionist se fac pe baza deciziei comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București.

Opinia adultului cu handicap grav sau accentuat se va lua în considerare la luarea deciziei referitoare la stabilirea asistentului personal profesionist.

Contractul de muncă al asistentului personal profesionist se încheie de către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, sau de către furnizorii de servicii sociale privați, acreditați în condițiile legii.

Monitorizarea și controlul activității de îngrijire și protecție a adulților cu handicap grav și accentuat de către asistentul personal profesionist se fac de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București.

Potrivit legislaţiei asistentul personal al persoanei cu handicap, este persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav şi asigură, în acelaşi timp, condiţii pentru implicarea persoanei cu handicap în activitate, în situaţii de viaţă reale, pentru participare la viaţa comunităţii şi exercitarea tuturor drepturilor cetăţeneşti. Asistentul personal are în raport cu persoana cu handicap căreia îi acordă supraveghere asistenta şi îngrijire următoarele obligaţii: a) să participe, odată la doi ani la instruirea organizata de angajator; b) să semneze un angajament, ca act adiţional la contractul individual de munca prin care isi asuma răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav; c) să presteze pentru persoana cu handicap toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv in programul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap; d) să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia; e) să comunice direcţiilor generale de asistenta sociala şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, in termen de 48 ore de la luarea la cunoştinţa, orice modificare survenita in starea fizica psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si a oricăror situaţii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege; 

Pentru inscriere: http://uneltepentrudezvoltare.ro/curs/curs-asistent-personal-profesionist

(58)

Impreuna dam mai departe stirile de bine!

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.