Bilanţul activităţii Penitenciarului Ploieşti anul 2011

Astăzi 18 ianuarie  2012, la  sediul Penitenciarului Ploieşti  a avut loc şedinţa de bilanţ privind activităţile desfăşurate la  nivelul instituţiei  în   anul 2011.
Activitatea Penitenciarului Ploieşti în  anul 2011 a  însemnat în primul rând,  îndeplinirea  obiective strategice  şi specifice asumate, ce s-au materializat prin: îmbunătăţirea utilizării resurselor financiare, materiale şi umane existente, asigurarea unui mediu adecvat pentru deţinuţii  aflaţi în custodia  unităţii (regim semideschis şi deschis), identificarea surselor de venituri proprii, prin valorificarea potenţialului existent şi  atragerea de noi benficiari  ai  forţei de muncă speciale.
S-au acordat  în  anul 2011  un  număr  de  10.358  vizite, fiind primite 12.606 persoane  din exteriorul locului de deţinere, s-au distribuit 4.809 pachete, în greutate de 47.560 kg, s-au efectuat 29.734  convorbiri telefonice de către deţinuţi, au fost primite 7.616 scrisori, fiiind organizate şi  vizite cu rudele persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în Penitenciarul Târgşor,
Au fost prezentate 2.494 persoane private de libertate în faţa instanţelor de judecată şi organelor de urmărire penală, 112 deţinuţi au participat  la acţiuni de reinserţie psihosocială în comunitate, în afara penitenciarului.
Conform solicitărilor, s-au acordat 584 vizite intime  în  2011 cu respectarea prevederilor legale.
La sediul Penitenciarului Ploieşti în anul 2011 cu sprijinul Oficiului de Stare Civilă Ploieşti s-au oficiat un număr de  10 căsătorii.
Pe parcursul anului 2011 s-au desfăşurat  351 programe educative şi de intervenţie psihosocială: programe de diminuare a agresivităţii, reabilitare comportamentală şi atitudinală, de dezvoltare personală, comunicare eficientă, relaţionare cu familia, susţinere morală şi combatere a ideilor iraţionale, programe destinate persoanelor cu afecţiuni psihice, persoanelor vârstnice, programe destinate persoanelor cu antecendente în toxicomanie, precum şi activităţi sportive şi recreative  la care au participat  1.542 deţinuţi.
De asemenea, au  avut loc 10 activităţi în comunitate,  în anul şcolar 2010 – 2011,  în ciclul  primar  au  participat 47  persoane private de libertate,  iar la cursurile  de calificare organizate, au participat 39 deţinuţi, Totodată, asistenţa moral–religioasă a fost  asigurată, tuturor  persoanelor custodiate, conform opţiunilor  exprimate, însumând 572 persoane private de libertate;
Asistenţa medicală persoanelor private de libertate s-a acordat în condiţii normale, cu eforturi şi preocuparea continuă a cadrelor medicale,]n sensul creşterii calităţii actului medical, fiind înregistrate un număr de 13.691 consultaţii de medicină generală, 2.126 consultaţii stomatologice, 5  expertize medico-legale, internări, din care 52  în infirmeria unităţii,  şi  423  în spitale din reţeaua Ministerului Justiţiei şi Ministerului Sănătăţii, neînregistrându – se nici un deces în rândul persoanelor private de libertate în  anul 2011.
Activitatea sectorului economico-administrativ s-a desfăşurat în conformitate cu legile şi normativele în vigoare şi a avut drept obiective majore asigurarea drepturilor legale a persoanelor private de libertate, încadrarea în consumurile normate, optimizarea climatului de muncă pentru întregul personal, gestionarea eficientă a patrimoniului, asigurarea mijloacelor logistice funcţionării penitenciarului. În cursul anului 2011 s-a obţinut prin utilizarea forţei de muncă speciale un venit extrabugetar de 368.645,71 RON;
În anul 2011, vor fi continuate demersurile pentru asigurarea unui climat custodial propice, cu respectarea drepturilor fundamentale ale individului, dar şi diversificarea activităţilor educaţionale, psihosociale, de instruire şcolară şi formare profesională, care să  faciliteze  incluziunea socio-profesională a persoanelor private de libertate.

sursa: comunicat de presa

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.