Vlasceanu &Mihalcea – Societate Civila de Avocati

www.vm-avocati.ro

Vlasceanu & Mihalcea – Societate Civila de Avocati

ofera servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in urmatoarele domenii:

1. drept comercial

Asistenţă juridică în recuperarea creanţelor:

 • notificări
 • procedura de conciliere prealabilă
 • procedura somaţiei la plată/procedura reglementata de O.U.G. nr.119/2007
 • proces comercial de pretenţii/daune create
 • executare silită
 • executarea biletului la ordin şi a CEC-ului

Alte prestatii:

 • asistenţă juridică cu titlu permanent în legătură cu activităţile societăţilor comerciale
 • asistenţă la negocieri pentru încheierea contractelor comerciale
 • asistenţă completă la constituirea sau modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale
 • asistenţă juridică în legatură cu fuziunea, dizolvarea, lichidarea sau falimentul societăţilor comerciale
 • litigii contractuale

2. drept civil

 • încheierea actelor de vânzare, de cumpărare sau de schimb, sau a oricăror acte juridice având ca obiect constituirea de drepturi asupra terenurilor sau clădirilor de orice fel, aflate în circuitul civil sau agricol, industrial, comercial sau locativ (inclusiv concesionarea, închirierea, superficie, servituţi, uzufruct s.a.m.d.)
 • intocmire contract de vanzare-cumparare imobil constructie, redactare si atestare contract de vanzare-cumparare (cu exceptia imobilelor constructie cu destinatie de locuinta)
 • procese privitoare la recuperarea daunelor produse
 • reprezentare în litigii imobiliare (revendicare de imobil, exproprieri, evacuare, granituiri, desfiinţare lucrări, partaj-ieşire din indiviziune)
 • operaţiuni de întabulare a drepturilor reale şi alte operaţiuni de cadastru
 • procese având ca obiect dobândirea de drepturi sau obligarea la respectarea obligaţiilor asumate de către o terţă parte

3. drept administrativ

 • asistenţă sau reprezentare pentru persoane juridice române sau străine în procedurile administrative sau judiciare de contestare a actelor administratice nelegale si a actelor de control (anulare acte administrative, actiune in repararea prejudiciului astfel suferit, atragerea raspunderii functionarului/functionarilor responsabili cu emiterea/aprobarea actelor administratice sau de control)
  • consultanţă, asistenţă sau reprezentare în legătură cu proceduri judiciare de control al actelor emise de autorităţi ale administraţiei centrale sau locale ori de instituţii cu atribuţii administrative (contestaţii, litigii în contencios administrativ la instanţe de orice grad, medieri)
  • asistenţă în obţinerea de avize, autorizaţii

4. dreptul muncii

 • consultanţă şi redactare contracte de muncă, (inclusiv a clauzelor speciale de confidenţialitate sau neconcurenta, de pregătire profesională)
 • consultanţă în vederea negocierii contractelor
 • asistenţă în soluţionarea prin negociere a neînţelegerilor dintre angajaţi şi angajatori, apărute în legătură cu executarea contractelor de muncă, intervenind fie pentru societăţi comerciale angajatoare, fie pentru cei angajaţi
 • asistenţă sau reprezentare în litigii de muncă în faţa instanţelor specializate de dreptul muncii
 • pretenţii referitoare la recuperarea sumelor neincasate

5. dreptul familiei

 • divorţul
 • partajul de bunuri comune – obţinute fie prin negociere, fie pe cale judecătorească
 • încredinţarea/reîncredinţarea copiilor minori
 • recunoşterea paternităţii
 • asigurarea plăţii contribuţiilor către părintele căruia i s-a încredinţat minorul

6. drept penal

 • redactare plângeri penale, constituiri parte civilă în cadrul procesului penal
 • asistare şi/sau reprezentare părţi civile, părţi vătămate, părţi responsabile civilmente, atât persoane fizice, cât şi juridice în cadrul procesului penal în toate jurisdicţiile
 • asistenţă şi/sau reprezentare făptuitori, învinuiţi, inculpaţi, atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza de judecată, în toate jurisdicţiile, reabilitare judecătoreasca şi de drept

7. litigii si arbitraj

8. contraventii

 • asistenta si reprezentare juridical in fata organelor de control
 • redactare plangeri contraventionale
 • asistenta si reprezentare juridica

9. dreptul consumatorului

10. Organizatii neguvernamentale (non-profit) – asociatii, fundatii, federatii, sindicate, etc.

 • asistenta si reprezentare juridica pentru constituirea unei asociaţii sau fundaţii, dar si a oricarei alte forme asociative in temeiul dispozitiilor O.G.26/2000, începând cu rezervarea denumirii organizaţiei (inclusiv intocmirea actului constitutiv si a statutului)
 • consultanţă pe parcursul desfăşurării activitatii organizatiilor non-guvernamentale, inclusiv cu privire la modificarea statului acestora (modificarea sediului, a componentei organelor de conducere, etc.) şi înregistrarea acestora in evidentele organelor abilitate in acest sens.

Enumerarea prestatiilor de mai sus si a domeniilor de interes are caracter exemplificativ, iar activitatea noastra nu se rezuma strict si exclusiv la cele concret indicate.

Contact:

Sediu: Str. Mihai Eminescu nr. 2-4, ap1,Ploiesti, jud. Prahova

Birou de lucru: Str. Gh-Doja, nr152,bl.B4, Ap.34,Ploiesti, jud. Prahova

Birou de lucru: Str. Maramures, nr. 2, et.1,Ploiesti, jud. Prahova

Mihalcea Mihai – avocat

Tel:  0728 980 974  / 0746 096 186

Fax: 0344 819 245

Vlasceanu Raluca – avocat

Tel: 0728 980 972 / 0745 55 66 97

Fax: 0344 819 245

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.