Tara lui Andrei/ Orasul tau – 2011

Daca iti pasa de ce se intampla in comunitatea in care traiesti si cauti sprijin pentru ideile tale, propune o actiune si cetatenii Tarii lui Andrei te vor ajuta sa o transformi in realitate.

In fiecare luna, sustinem o idee care rezolva o problema din comunitatea ta! Propune un proiect si convinge-i pe ceilalti cetateni sa-l voteze.

Selectia este deschisa participarii urmatoarelor categorii de persoane

a) persoanele fizice care la data inscrierii au implinit varsta de 18 ani, cu domiciliul sau resedint  in Romania, inlusiv angajatii Organizatorului si/sau ai oricarei entitati din Grupul Organizatorului
b) organizatii non-guvernamentale (ONG) fara scop lucrativ (asociatie sau fundatie inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor);
c) institutii de invatamant (publice sau private, acreditate de ministerul de resort si organizate pe principiul nonprofit), cu sau fara personalitate juridica proprie;
d) institutii publice;

Persoanele mentionate la literele a), b), c) si d) de mai sus pot participa la Selectie prin propunerea unui Proiect / unor Proiecte cu conditia ca in luna in care se inscriu la Selectia de Proiecte sa nu fi inscris acelasi Proiect / aceleasi Proiecte in cadrul selectiei de proiecte „Tara lui Andrei / Orasul Petrom”, desfasurata prin intermediul Site-ului concomitent cu prezenta Selectie de Proiecte.

In vederea participarii la Selectie, persoanele fizice interesate mentionate la litera a) sunt obligate sa incheie anterior inscrierii la Selectia de Proiecte un parteneriat cu una sau mai multe din urmatoarele entitati, dupa caz: (i) o organizatie non-guvernamentala (ONG) fara scop lucrativ (asociatie sau fundatie inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor), (ii) mai multe organizatii non-guvernamentale (ONG) asociate (in baza unui contract de asociere), (iii) o institutie de invatamant (publica sau privata acreditata de ministerul de resort si organizata pe principiul nonprofit), cu sau fara personalitate juridica proprie, ori (iv) o institutie publica, entitati denumite in continuare individual „Partenerul si colectiv „Partenerii”.

Parteneriatul mentionat de mai sus va fi obligatoriu incheiat in forma scrisa (purtand stampila si semnatura reprezentantului legal al Partenerului) si va contine intelegerea partilor (Participant persoana fizica si Partener) cu privire la colaborarea acestora in legatura cu Proiectul si prezenta Selectie de Proiecte, in acord cu prevederile prezentului Regulament. Acest parteneriat va fi trimis Organizatorului initial in forma scanata (fisier tip .jpg) la inscrierea in cadrul Selectiei si va fi prezentat ulterior in original, la cererea Organizatorului, in maxim o (1) zi lucratoare de la cererea scrisa a acestuia. Pentru clarificare, inscrierea in prezenta Selectie a Proiectelor de catre Participantii persoane fizice se face in beneficiul Partenerilor, implementarea Proiectului declarat castigator urmand a se realiza de catre Organizator in colaborare cu Partenerul Participantului persoana fizica ce a propus respectivul Proiect premiat, conform prevederilor prezentului Regulament.

Inscrierea la Selectia de Proiecte a entitatilor din categoriile indicate la literele b), c) si d) se va realiza de catre reprezentantul legal al acestora sau de catre alta persoana pe care reprezentantul legal o va desemna printr-un mandat scris in acest sens (oricare dintre acestia fiind denumiti in continuare „Reprezentantul”). Reprezentantul va dobandi calitatea de „Cetatean al Tarii lui Andrei” si va reprezenta pe deplin si exclusiv entitatea participanta pe parcursul desfasurarii Selectiei de Proiecte

Partenerii persoanelor fizice participante conform litera a) si entitatile participante mentionate la literele b), c) si d) de mai sus trebuie sa desfasoare activitate in domeniul corespunzator Proiectului/Proiectelor inscris/inscrise in cadrul Selectiei, conform actului constitutiv si statutului, precum si hotararii judecatoresti de acordare a personalitatii juridice si inregistrarilor din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor ori actului de reglementare a activitatii acestora, dupa caz.

Inscrierea:

Inscrierea la Selectie se poate face oricand in cadrul perioadei de desfasurare a acesteia

Crearea contului va genera in mod automat “profilul personal” al Utilizatorului. „Profilul” reprezinta o optiune distincta care poate fi accesata pentru consultare numai de catre Utilizatorul respectiv, oricand pe durata de desfasurare a Selectiei de Proiecte.
Prin crearea contului personal Utilizatorul devine „Cetatean al Tarii lui Andrei”, putand propune inscrierea de Proiecte in cadrul Selectiei in calitate de Participant sau vota Proiectele inscrise de ceilalti Participanti.

Structura Sectiunii „Orasul Tau”

Dupa logare (respectiv, dupa crearea contului personal potrivit procedurii descrise la art. 5.1.3 de mai sus in cazul Utilizatorilor sau completarii datelor de identificare cerute in cazul Vizitatorilor), conditie prealabila absolut necesara pentru participarea la Selectie, fiecare „Cetatean al Tarii lui Andrei” / „Vizitator al Tarii lui Andrei” va avea acces, dupa cum este prezentat mai jos, la subsectiunile pe care Sectiunea „Orasul Tau” le contine, respectiv:

A. „Propune proiect” – ce consta in inscrierea (incarcarea si postarea) Proiectului pe Site; aceasta subsectiune contine, de asemenea, o serie de informatii orientative cu privire la scopul, natura si activitatile ce pot fi intreprinse in cadrul Selectiei de Proiecte. Sectiunea nu este accesibila Vizitatorilor.[va rugam confirmati]

B. „Voteaza proiect” – subsectiune prin intermediul careia Utilizatorul, Vizitatorul sau Participantul isi va exprima votul cu privire la orice Proiect inscris in cadrul Selectiei (in cazul Utilizatorului si al Vizitatorului), respectiv cu privire la Proiectele apartinand altor Participanti si inscrise in cadrul Selectiei cu respectarea aceleiasi proceduri (in cazul Participantului);

C. „Arhiva proiect” – unde pot fi vizualizate toate Proiectele inscrise pe Site de la inceputul Selectiei de Proiecte.

Conditii pentru inscrierea Proiectelor in cadrul Selectiei

Pentru a fi inscris in mod valabil in cadrul Selectiei, orice Proiect propus de catre Participant va respecta in mod obligatoriu si cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa corespunda scopului si obiectivelor pentru care Selectia de Proiecte este organizata;
b) sa beneficieze de un parteneriat cu un Partener – ONG (asociatie / fundatie), institutie de invatamant sau institutie publica in vederea implementarii Proiectului declarat castigator;
c) sa fie in masura sa genereze impact in cadrul comunitatii din Romania pentru care este propus;
d) costurile pe care implementarea Proiectului le presupune si trebuie sa fie acoperite de Organizator sa nu depaseasa valoarea de 5.000 (cinci mii) Euro (toate taxele aplicabile incluse), in echivalent Lei (RON) calculat la cursul de schimb EUR/RON al Bancii Nationale a Romaniei valabil in data efectuarii platii;

e) formularul de inscriere a Proiectului in cadrul Selectiei trebuie sa fie completat integral si corect si sa fie insotit de urmatoarele informatii / documente obligatorii:

i) informatiile solicitate conform art. 5.1.3 de mai sus pentru crearea contului;
ii) titlul Proiectului inscris, care va fi alcatuit dintr-un numar de maximum 100 caractere (inclusiv spatiile libere);
iii) descrierea cauzei (scopului) sociale, descriere ce nu va depasi 500 de caractere (inclusiv spatiile libere);
iv) prezentarea (descrierea) privind desfasurarea (modul de implementare) Proiectului, prezentare care va fi reprezenta de un text ce nu va depasi 1.000 de caractere (inclusiv spatiile libere);
v) denumirea completa a Partenerului;
vi) forma scrisa (scanata – fisiere de tip .jpg) a parteneriatului incheiat intre Participantul persoana fizica si Partenerul sau, care va contine stampila si semnatura reprezentantului legal al Partenerului, respectiv una dintre entitatile enumerate la art. 3.5 de mai sus;
vii) fotografie reprezentativa pentru Proiectul inscris (fisiere de tip .jpg – cu dimensiunea maxima de 1MB);
viii) formular descriere detaliata a Proiectului (fisier de tip .doc – ce va fi descarcat anterior accesand pagina aferenta subsectiunii „Propune proiect” a Site-ului).

f) sa nu fi primit in ultimele 12 (douasprezece) luni anterior lunii in care Proiectul este inscris in Selectie o alta finantare din partea Organizatorului pentru respectivul Proiect inscris in competitie (inclusiv pentru oricare etapa sau parte a Proiectului).

Proiectele inscrise in cadrul unei etape (luna calendaristica) a Selectiei vor fi publicate (afisate) pe Site incepand cu prima zi de luni a lunii calendaristice urmatoare si vor fi astfel supuse procesului de vot.

Oricare dintre Participanti poate propune mai multe Proiecte, chiar si in cadrul aceleiasi luni calendaristice. In acest caz, Participantul persoana fizica trebuie sa aiba cate un parteneriat incheiat cu una din entitatile mentionate.

Un proiect necastigator poate fi propus de cate ori doresti. Pentru a creste sansele iti recomandam ca inainte de o noua propunere sa vezi proiectele castigatoare si sa iti imbunatatesti proiectul.

Autorul proiectului trebuie sa identifice o problema a comunitatii locale si apoi sa propuna o solutionare.

Informatii suplimentare: http://taraluiandrei.ro/orasul-tau/propune-proiect.html

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.