STEPS dezvolta afaceri si in Prahova

Proiectul STEPS, implementat în perioada decembrie 2010 – noiembrie 2013, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare ale ţării, îşi propune să intervină asupra următoarelor puncte slabe ale mediului IMM din România:

  • Cultură antreprenorială şi spirit antreprenorial limitate. Potrivit unui studiu publicat de GERC, în România numai 1,3% din populaţia între 18 şi 64 ani a pornit o afacere în ultimii 3,5 ani.
  • Nivelul scăzut şi slab calitativ al participării adulţilor la educaţie şi formare profesională continuă. Nivelul de cuprindere în activităţi de formare profesională şi oportunităţile de formare se menţin la niveluri mult scazute în România comparativ cu media UE-15, dupa cum urmează: indicatorul de oportunităţi de formare profesională continuă se situează la 12% (comparativ cu 31% în UE-15), nr. angajaţilor incluşi în programe de formare profesională continuă în ultimele 12 luni se situează la 17% (comparativ cu 34%) şi, în general, categoriile ocupaţionale cele mai calificate sunt cel mai des supuse specializării
  • Formare profesională continuă inadecvată în mediul rural
  • Inexistenţa unei capacităţi de adaptare permanentă a IMM la modificările din mediul economic şi social, de natură să asigure supravieţuirea şi dezvoltarea afacerilor existente. Numărul IMM din România este semnificativ mai mic faţă de UE, iar IMM existente sunt deosebit de sensibile la şocurile pietei. Rata de dispariţie a IMM este cuprinsă între 6-8% anual, în funcţie de domeniul de activitate.

Grupul ţintă al proiectului este format din manageri/administratori ai agenţilor economici, în special IMM, persoane dezocupate (şomeri, tineri absolvenţi de studii superioare sau liceale) sau persoane care au un loc de muncă dar doresc ocuparea pe cont propriu, toţi aceştia având în vedere implementarea de noi afaceri sau dezvoltarea celor existente.

Printre beneficiile estimate ale proiectului STEPS se numără:
– creşterea numărului de participanţi la cursurile pentru dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale, a numărului de ore de pregătire şi, implicit, la o specializare superioară a întreprinzătorilor respectivi, ducând la derularea optimă a unei afaceri;
– creşterea numărului de persoane informate asupra componentelor culturii antreprenoriale şi a oportunităţilor de dezvoltare, ceea ce duce la dezvoltarea spiritului antreprenorial în România;
– creşterea capacităţii de adaptare permanentă a antreprenorilor la modificările din mediul economic şi social, de natură să asigure supravieţuirea şi dezvoltarea afacerilor existente;
– creşterea ratei generale de ocupare prin susţinerea ocupării pe cont propriu şi a creării de noi locuri de muncă prin deschiderea unor IMM-uri;
– crearea unui mediu propice pentru IMM-uri, acoperindu-se necesitatea creării de noi firme inovative şi creative prin consilierea şi asistenţa furnizate pentru operaţionalizarea iniţiativelor de afaceri.

Pentru a se putea adapta la mediul economic complex, un IMM are nevoie de dezvoltarea unui management antreprenorial, crearea unor capacităţi de afaceri inovative şi infuzie de bune practici transnaţioanale. Majoritatea întreprinzătorilor şi a fondatorilor de afaceri în România nu au experienţă anterioară în posturi de conducere sau în profesii tehnice. Doar 1,3% dintre întreprinzători au experienţă managerială anterioară, iar 8,4% au experienţă în domenii tehnice. Mai mult de jumatate dintre ei (52,9%) au fost muncitori necalificaţi înainte de a începe să-şi conducă propria afacere. Se remarcă necesitatea dezvoltării unor programe de antreprenoriat prin intermediul cărora viitorii antreprenori din România îşi pot îmbunătăţi abilităţile în vederea derulării optime a unei afaceri. O cercetare la nivel global pentru anul 2008 care monitoriza antreprenoriatul dezvăluie lipsa clară a unor activităţi de instruire în lansarea unei afaceri, atât în timpul şcolii, cât şi după şcoală. România se clasează pe locul 14 din 16, în urma unor ţări ca Peru, Macedonia sau Ungaria (10.1% pentru ţara noastră, faţă de media categoriei din care face parte România, care este de 23,6%).

www.antreprenor-pascupas.ro

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.