RURES – Un proiect care se va implementa si in Prahova

RURES

Fundaţia Soros, în parteneriat cu Fundatia Pestalozzi si Asociatia Forda Buzau implementează în perioada iulie 2010 şi iulie 2013 proiectul strategic  „RURES. Spatiul Rural şi Economia Socială în România”.

Proiectul RURES (www.rures.ro) este finanţat din Fondul Social European – “Investeşte în oameni!”, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,  Contract  nr. POSDRU/84/6.1/S/55122, Valoare totala proiect: 9.874.142,00 lei.

Obiectivul proiectului este să dezvolte organizatii şi intreprinderi specifice economiei sociale în mediul rural, sprijinind persoanele dezavantajate, factorii de decizie şi furnizorii de servicii pentru aceste categorii sociale să se implice activ în îmbunătătirea conditiilor de viată ale grupurilor dezavantajate şi dezvoltarea comunitătilor din care acestea fac parte.

Proiectul este multi-regional, include comunitati rurale din judetele: Prahova, Călăraşi, Buzău, Brăila, Alba, Braşov, Botoşani şi Suceava, si acopera regiunile de dezvoltare: Sud Muntenia, Sud-Est, Centru si Nord-Est.

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de populaţia din mediul rural din judetele implicate în proiect, cu accent pe persoane care au părăsit timpuriu şcoala, persoane care trăiesc în comunităti izolate, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane de etnie roma şi familii care au mai mult de 2 copii.

Activitătile proiectului sunt:

ü       elaborarea unei diagnoze a situatiei actuale privind dezvoltarea economiei sociale în spatiul rural;

ü       selectarea a 24 comunităti în care va fi implementat proiectul şi identificarea persoanelor resursă în vederea construirii grupurilor de initiativă;

ü       planificarea si implementarea unei campanii de informare şi constientizare privind rolul şi importanta economiei sociale în dezvoltarea comunitătilor;

ü       dezvoltarea şi implementarea unui program de formare în economia sociala;

ü       dezvoltarea şi implementarea unui program de instruire antreprenorială pentru pregătirea activitătilor de economie socială;

ü       implementarea unui curs de utilizare “Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC)” pentru grupurile dezavantajate;

ü       dezvoltarea unui număr total de 24 de intreprinderi sociale (forme de economie socială) la nivelul comunitătilor selectate;

ü       realizarea de actiuni de promovare care vor conduce la revitalizarea vecinătătii şi mobilizarea grupurilor dezavantajate;

Proiectul se înscrie în obiectivele fundamentale afirmate în cadrul Consiliului European de la Lisabona (2000) şi anume, creşterea competitivitătii şi ocuparea deplină a fortei de muncă, prin adaptarea la procesul de globalizare şi tranzitia către o economie bazată pe cunoaştere.

La nivelul UE se apreciază că 10% din societătile comerciale europene apartin economiei sociale, precum şi 9-10% din locurile de muncă.  Economia socială este un sector format din cooperative, societăti mutuale, fundaii, intreprinderi sociale şi asociaii care împărtăşesc valori specifice şi reprezintă un alt mod de a face afaceri, de a produce, de a consuma şi de a oferi locuri de muncă. Aceste întreprinderi operează cu capital, dar nu pentru capital.

Printre rezultatele anticipate ale proiectului mentionăm:

– selectarea si includerea in proiect a celor  24 comunităti;

– realizarea la nivelul comunitătilor a 24 de grupuri de initiativă;

– cresterea gradului  de informare privind rolul şi importanta economiei sociale în dezvoltarea comunitătilor realizata prin 9 evenimente de informare si constientizare;

–  cresterea nivelului de calificare al persoanelor apartinând grupului tintă;

– infiintarea a 24 de întreprinderi sociale si implicit crearea a minim 50 de locuri de munca in economia sociala;

– cresterea numarului  de persoane apartinând grupurilor dezavantajate, care devin active pe piata muncii prin sprijinirea initierii de activităti generatoare de venit;

Detalii pe website-ul proiectului

www.rures.ro

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.