Proiect pentru tinerii europeni, proiect pentru identitate

„Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni” dorește să încurajeze atât dezvoltarea unei conștiințe europene în rândul tinerilor, cât și participarea acestora la proiectul de integrare europeană.

Premiul este acordat acelor proiecte realizate de tineri care promovează buna înțelegere și dezvoltarea unui simț comun al identității europene și care dau exemple practice de europeni care trăiesc împreună ca o comunitate.

„Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni” este decernat anual în comun de Parlamentul European și Fundația pentru Premiul Internațional Charlemagne de la Aachen.

Premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare de 5 000 €, premiul doi de 3 000 €, iar premiul trei de 2 000 €. Premiul include, de asemenea, o invitație oferită celor trei laureați de a vizita Parlamentul European (la Bruxelles sau la Strasbourg). De asemenea, reprezentanții tuturor celor 27 de proiecte naționale selectate vor fi invitați într-o excursie de patru zile la Aachen, în Germania.

Premiile acordate celor mai bune trei proiecte vor fi prezentate de Președintele Parlamentului European și de către reprezentantul Fundației pentru Premiul Internațional Charlemagne de la Aachen.

Articolul 1: Tema concursului

Parlamentul European și Fundația pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen invită tinerii din toate statele membre ale UE să participe la un concurs pe tema dezvoltării UE, a integrării și a anumitor aspecte legate de identitatea europeană.

„Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni” se acordă proiectelor care

 • promovează înțelegerea europeană și internațională,
 • favorizează dezvoltarea unui sentiment comun de identitate europeană și de integrare,
 • reprezintă modele pentru tinerii care trăiesc în Europa și oferă exemple concrete de viață ale europenilor care trăiesc în cadrul aceleiași comunități.

Proiectele pot fi axate pe organizarea de manifestări pentru tineri, schimburi de tineri sau proiecte pe internet care au o dimensiune europeană.

Articolul 2: Data limită a înscrierilor

Data limită a înscrierilor este 28 ianuarie 2013. Formularul de înscriere este disponibil prin intermediul site-ului web al Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni, (http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/ro/introduction.html), cât și prin intermediul site-urilor web ale birourilor de informare naționale ale Parlamentului European.

Pentru mai multe informații privind concursul, vă rugăm să contactați birourile de informare naționale.

Articolul 3: Criterii de participare

Candidații trebuie să aibă vârsta între 16 și 30 de ani.
Participanții trebuie să fie cetățeni sau rezidenți ai unuia dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.
Participanții se pot înscrie individual sau colectiv; în cazul proiectelor colective sau multinaționale, proiectul poate fi prezentat într-o singură țară.

Cererile prezentate în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene sunt eligibile.
Proiectele prezentate în concurs trebuie să fie deja elaborate și:
a) terminate cu un an calendaristic (12 luni) înainte de data limită actuală pentru înscriere sau
b) să fie în curs de desfășurare.

Toate cererile trebuie să conțină următoarele informații:

 • Titlul proiectului
 • Numele de familie al candidatului, prenumele acestuia și denumirea organizației (dacă este cazul)
 • Cetățenia
 • Data nașterii
 • Adresa de contact
 • Adresa de e-mail
 • Numărul de telefon (mobil și/sau fix)
 • Adresa de internet: (dacă este cazul)
 • O descriere completă a proiectului
 • Un rezumat (1-3 pagini) în engleză, franceză sau germană
 • O declarație privind finanțarea din partea UE (dacă este cazul)

Candidații trebuie să păstreze o copie a materialului, deoarece acesta nu poate fi returnat de către juriile de selecție.

Articolul 4: Excluderea de la participare

Următoarele proiecte nu vor fi eligibile:

 • lucrează în cadrul instituțiilor europene sau al Fundației pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen.
 • teze și publicații academice.
 • proiecte care primesc mai mult de 50% finanțare prin instituțiile europene, cu excepția cazurilor în care această finanțare este destinată doar demarării unui proiect sau acoperă exclusiv cheltuielile actuale ale unui program, cum ar fi costurile participanților, în timp ce pregătirea, punerea în aplicare și evaluarea proiectului sunt realizate în mod voluntar.
 • proiecte care au beneficiat deja de un premiu acordat de o instituție europeană. Aceasta include ultimii trei câștigători ai edițiilor anterioare ale Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni.
 • proiecte prezentate cu cereri incomplete sau cereri trimise în mai multe părți.

Articolul 5: Criterii de evaluare

Proiectele vor fi evaluate conform următoarelor principii:

 • Trebuie să îndeplinească obiectivele concursului: să promoveze înțelegerea europeană și internațională; să încurajeze dezvoltarea unui sentiment comun de identitate europeană și să ofere exemple concrete de viață ale europenilor în cadrul aceleiași comunități.
 • Se va acorda prioritate proiectelor create în comun de către tineri reprezentând mai multe state membre.
 • Se va acorda atenție proiectelor realizate în mod voluntar.

Articolul 6: Procedura de selecție

Câștigătorul Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni va fi ales în cadrul unei proceduri constând în două etape.
Prima etapă: juriile naționale, alcătuite din cel puțin doi deputați în Parlamentul European și un reprezentant al organizațiilor pentru tineret, vor selecta câte un câștigător național din fiecare dintre cele 27 de state membre până la 19 martie 2013.

A doua etapă: juriul european, alcătuit din trei deputați în Parlamentul European și președintele Parlamentului European, patru reprezentanți ai Fundației pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen, va selecta câștigătorul dintre cele 27 de proiecte prezentate de juriile naționale, până la 25 aprilie 2013.
Decizia juriului european este finală. Juriul își rezervă dreptul de a respinge orice propunere care nu respectă cerințele concursului.

Articolul 7: Premiul

Premiul pentru cel mai bun proiect este de 5 000 €, premiul al doilea este în valoare de 3 000 €, iar premiul al treilea este în valoare de 2 000 €.
Reprezentanții celor 27 de proiecte naționale selecționate vor fi invitați la ceremonia de decernare a premiilor, la Aachen, Germania, pe 7 mai 2013.
Premiile acordate celor mai bune trei proiecte vor fi prezentate de președintele Parlamentului European și de către reprezentantul Fundației pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen.
Premiul cuprinde, de asemenea, o invitație oferită laureaților de a vizita Parlamentul European (în Bruxelles sau Strasbourg).

Articolul 8: Dreptul de autor

Parlamentul European și Fundația pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen își rezervă dreptul de a utiliza materialul furnizat pentru prezentare și utilitare în mass-media și de a-l reproduce în scopuri publicitare.

Articolul 9: Responsabilitate

Organizatorii nu pot fi considerați responsabili de anularea, amânarea sau modificarea concursului din cauza unor circumstanțe neprevăzute, nici nu vor fi responsabili pentru furturi, pierderi, întârzieri sau distrugeri ale cererilor în timpul transportării acestora.

Articolul 10: Acceptarea regulamentului

Participarea la concurs presupune acceptarea deplină a acestor reguli.

Mai multe informații: http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/ro/

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.