Curs gratuit pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru mediul rural din Prahova

Asociația Comunelor din România (A.Co.R.) și partenerul său Structural ConsultingTM Group implementează proiectul „Comuna, promotor al dezvoltării spiritului antreprenorial în mediul rural”, în baza contractului de finanțare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/S/58447, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În cadrul acestui proiect se vor organiza 4 cursuri de specializare în „Competențe Antreprenoriale”, în comuna Bran, judeţul Braşov, în perioadele:

–        Curs 1 : perioada 17 – 22 februarie 2013;

–        Curs 2 : perioada 03 – 08 martie 2013;

–        Curs 3 : perioada 10 – 15 martie 2013;

–        Curs 4 : perioada 17 – 22 martie 2013.

La fiecare curs pot participa 15 persoane cu domiciliul stabil sau reşedinţa în mediul rural.

Durata fiecarui curs va fi de 6 zile (5 zile activități de predare, timp de 8 ore pe zi, iar a 6-a zi va fi dedicată examinării participanților). Cursul se va finaliza cu un examen de absolvire, care constă în prezentarea unui plan de afaceri elaborat pe durata cursului.

Criteriile de selecție pentru participanții la curs sunt următoarele :

 1. a. Cerințe obligatorii de eligibilitate
  1. apartenența la una dintre categoriile grupului țintă: manageri din mediul rural, angajați din mediul rural sau șomeri din mediul rural (dovada apartenenței la una din categoriile grupului țintă se va depune în copie).
  2. studii medii (diploma de bacalaureat se va depune în copie); în cazul în care sunt absolvite și studiile superioare vă rugăm să prezentați și copie după diploma de licență.
  3. domiciliul sau reședința în mediul rural (se va depune copie după actul de identitate care certifică acest lucru).
 2. b. Criterii de departajare (în ordinea descrescătoare a priorităţii):
  1. cereri de finanţare depuse sau aprobate/ în curs de derulare; (copie după adresa care atestă depunerea cererii de finanțare la organizația finanțatoare)
  2. intenţia de a depune în 2013 proiecte finanţate prin Axa 4 LEADER a PNDR 2007-2013 pentru finanţare printr-un Grup de Acţiune Locală care ar lansa apeluri de proiecte;
  3. membru fondator al unui Grup de Acţiune Locală care va lansa apeluri de proiecte în 2013;
  4. membru al echipei de implementare a unui Grup de Acţiune Locală care va lansa apeluri de proiecte în 2013;
  5. inițiativă antreprenorială (intenţia de a depune proiecte pentru mediul rural).

Procedura de înscriere și selecție

În vederea înscrierii, candidații sunt invitați să:

1. Copieze, semneze cu menţiunea „Conform cu originalul” şi scaneze următoarele documente personale ce atestă eligiblitatea:

–      Cartea de identitate/ buletin, cu adresa de domiciliu/ reşedinţa în mediul rural;

–      Adeverinţa din care sa reiasă ocupaţia actuală (ne-eligibili: angajaţii din mediul urban, angajaţii din sectorul public – primării, şcoli, universităţi, spitale, studenţi);

–      Diploma de studii (Diploma de Bacalaureat pentru cei cu studii medii şi/ sau Diploma de Licenţă pentru cei cu studii superioare);

–      Certificat de naştere;

–      Certificat de căsătorie sau altele – acolo unde numele nu mai este acelaşi ca la naştere.

2. Completeze, utilizând modelele atașate:

–      Curriculum Vitae format Europass (modelul este prezentat în Anexa 1),

–      Scrisoarea de exprimare a interesului (Anexa 2),

–      Declarația de eligibilitate (Anexa 3) și

–      Declarația-angajament (Anexa 4).

Documentele de la pct 1 si 2 se vor transmite la adresele de e-mail aurel@procomune.ro (cursurile 1 şi 3) şi aurel@procomune.ro (cursurile 2 şi 4).

Termenul limită de transmitere pe e-mail a acestor documente este vineri, 8 februarie 2013, ora 12.00. În mesaj se va menționa obligatoriu, în clar, județul pentru care se candidează! Rugăm persoanele interesate să consulte cu mare atenție documentele de candidatură și să urmărească îndeplinirea, mai întâi, a condițiilor de eligibilitate.

Informații suplimentare despre proiect sunt postate pe site-ul proiectului www.procomune.ro.

Lista finală a candidaților selectați pentru a participa la fiecare curs va fi postată pe www.procomune.ro, www.acor.ro, înainte de fiecare curs. Candidații selectați vor fi contactați prin poștă electronică și telefonic, pentru a fi informați mai amănunţit despre desfășurarea cursului de Competențe Antreprenoriale.

Toate costurile aferente participării la cursuri sunt decontate prin proiect (se decontează transportul și se asigură cazare, masă și suport de curs).

Aplicanții trebuie să nu fi absolvit un curs de Competențe Antreprenoriale certificat ANC (fost CNFPA) în ultimii 2 ani, finanțat din Fondul Social European, prin POSDRU 2007-2013.

Relații suplimentare se pot obține de la Flaviu POPA (telefon 0723529312, flaviu@procomune.ro) şi de la Aurel RADU (telefon 0723303556, aurel@procomune.ro).

În cadrul proiectului, inclusiv în activitatea de selecție a participanților la aceste cursuri, Asociația Comunelor din România și partenerul său Structural Consulting Group respectă și promovează principiul egalității de șanse.

Detalii despre proiect sunt postate pe site-ul www.procomune.ro.

 

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.