Centru Regional de Resurse Culturale la Plopeni

Centrul de Asistenţă Ru­ra­lă în parteneriat cu Mi­nis­te­rul Culturii şi Pa­tri­mo­niu­lui Naţional, Institutul In­ter­cultural Timişoara şi NIKU – The Norwegian Ins­titute for Cultural He­ri­tage, implementează în pe­rioada aprilie 2009 – aprilie 2011 proiectul Căminul Cul­tural – Actor principal al promovării patrimoniului cul­tural local în vederea dez­voltării comunitare, fi­nanţat de Guvernele Is­lan­dei, principatului Liech­ten­stein şi Norvegiei prin me­canismul Financiar al Spa­ţiu­lui Economic European.
Obiectivul general al proiectului este de a creşte eficienţa şi calitatea serviciilor publice prestate de că­minele culturale, fapt ca­re duce la comunităţi rurale ro­mâneşti vii şi puternice, prin promovarea patrimoniului local ca sursă-cheie pentru cultura, pentru dezvoltarea turismului şi a spiritului antreprenorial cultural.
Principalele etape ale proiectului au oferit oportu­ni­­tatea directorilor de aşe­ză­minte culturale de a par­ti­cipa în mod gratuit la un program complex de formare, compus din doua mo­dule:
1. Modulul I: formare de nivel mediu pentru 120 de persoane cuprinzînd cursuri de management cultural, comunicare, animaţie culturală, identificarea şi promovarea moştenirii culturale, dezvoltarea turismului cultural, interculturalitate, legislaţie şi marketing cultural. Sesiunile teoretice s-au desfăşurat pe o durată de nouă zile îşapte zile de teorie şi două zile de practicăş în perioada noiembrie 2009 – mai 2010, urmate de două luni de mentorat.
2. Modulul II: formare de nivel avansat pentru 40 de persoane cuprinzând cursuri de antreprenoriat şi planuri de afaceri, managementul proiectelor finanţate din fonduri structurale, scrierea de proiecte, dezvoltarea de strategii locale.
La încheierea celor doua module de formare, la Plo­peni, in judeţul Prahova, a avut loc validarea şi certificarea cursului de managament de proiect precum şi evaluarea finală a programului de formare.

Tot atunci s-a stabilit înfiinţarea a şapte centre de resurse regionale pentru căminele culturale, corespunzătoare regiunilor de dezvoltare ale României. După un proces minuţios care a presupus selecţia a 7 directori de că­mine culturale ca şi coordonatori de centre regionale, dintre participanţii prezenţi la modulul II de formare al proiectului, în funcţie de notele obţinute la probele de examinare, de interesul exprimat de candidaţi şi de încadrarea în regiune au fost selectaţi următorii:

• Regiunea Nord Est: Cristina Cosma-Targu Neamt, judeţul Neamţ
•Regiunea Sud Est: Daniela Vulpe-Hârşova, judetul Constanţa
•Regiunea Sud: Ion Ghiorghe-Plo­peni, judeţul Prahova
•Regiunea Sud Vest: Constantin Iovan-Horezu, judeţul Vâlcea
•Regiunea Vest: Mihaela Popovici-Faget, judeţul Timiş
•Regiunea Nord Vest: Natalia Lazar-Negreşti Oaş, judeţul Satu Mare
•Regiunea Centru: Flo­ren­tina Călugar- Saschiz, judetul Mureş

Cele şapte centre de re­sur­se regionale vor beneficia de echipamente gratuite în computer si imprimantă iar coordonatorii vor participa la o vizită de studiu de şapte zile în Nor­vegia, în perioada februarie -martie 2011, pentru un schimb de experienţa între pro­motorii culturali români şi norvegieni.
Proiectul se va încheia printr-un Forum Naţional, care va avea loc la sfârşitul lu­nii martie 2011 la Bu­cu­reşti, cu tema: „Provocările şi potenţialul de dezvoltare al zonelor rurale prin cultură”.

Sursa: http://cultura.plopeni.ro/

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.