ASOCIAŢIA CULTURAL – EDUCATIVĂ „ZESTREA CARPAŢILOR”

ASOCIAŢIA    CULTURAL  –  EDUCATIVĂ

„ZESTREA CARPAŢILOR” COMARNIC

PRAHOVA – ROMÂNIA

Asociaţia are drept scop stimularea interesului şi curiozităţii faţă de cultură şi artă, mai întâi prin cunoaşterea tradiţiilor locale, prin dezvoltarea deprinderilor de muncă practică şi intelectuală, prin cultivarea capacităţii creatoare a imaginaţiei, a spiritului de cercetare, a dorinţei de a contribui după puterea fiecăruia la perpetuarea  şi promovarea valorilor culturale, spirituale, naţionale şi internaţionale, prin educarea copiilor şi a tinerilor cetăţeni în domeniul artei: dans, etnografie, pictură, muzică, teatru, artă fotografică, designer vestimentar sau de ambient, artă manuală: creatori de goblen şi a altor mesteşuguri tradiţionale româneşti (arta ţesutului, cusutului, împletitului, croşetatului, olăritului, sculptatului,etc.) precum şi crearea unui cadru propice schimbului de cunoştinţe, informaţii cultural-educative între cetăţenii români şi cetăţenii altor ţări, realizarea de parteneriate în vederea susţinerii de proiecte cultural-educaţionale, sprijinirea membrilor asociaţiei în vederea participării şi organizării activităţilor cultural-educative pe plan intern şi internaţional. Formarea atitudinii de respect faţă de propria cultură şi faţă de cultura celorlalte popoare.

Obiectivele asociaţiei sunt:

– promovarea programelor de schimburi spirituale şi culturale cu un puternic impact educaţional;

– atragerea de finanţări prin promovarea şi coordonarea de proiecte cultural-educative;

– atragerea de investitori şi de finanţări în vederea realizării unui edificiu de cultură în vederea

îmbunătăţirii condiţiilor de pregătire în domeniul artistic prin dotarea cu aparatură electronică de înregistrare şi redare, aparatură de sonorizare şi de realizare a unui ambient păotrivit unui instrumente muzicale, specialişti, precum şi achiziţionare de costume adecvate diferitelor reprezentaţii;

– achiziţionarea unui mijloc de transport în comun necesar pentru deplasările artiştilor;

– coordonarea, îndrumarea şi sprijinirea membrilor asociaţiei în vederea desfăşurării activităţilor cultural-educative;

– crearea de cercuri în domeniile: dans popular şi modern, etnografie, fotografie, pictură, muzică, teatru, iniţiere în arta goblenului şi a artizanatului;

– înfiinţarea unui Ansamblu artistic reprezentativ prin intermediul căruia membrii asociaţiei cu anumite aptitudini artistice să se poate exprima organizat. În cadrul acestui Ansamblu pot activa diferite formaţiuni artistice: ansamblu de dansuri populare tradiţionale (“Floricica”), trupe de dans modern (“Millenium”), trupe de teatru, trupă de balet, etc.

– realizarea de parteneriate cultural-educative cu diferite instituţii şi organizaţii de profil care au aceleaşi obiective, organizarea de cursuri susţinute de profesionişti angajaţi pentru iniţierea şi pregătirea copiilor, tinerilor  şi chiar a adulţilor doritori în domeniile cultural educative mai sus amintite;

– organizarea de manifestări cultural-educative cu diferite prilejuri, în cadrul cărora se va urmări promovarea valorilor culturale;

– sprijinirea copiilor talentaţi în vederea afirmării lor în domeniul ales;

– crearea unor cursuri intensive de vară în discipline variate (geografie, ecologie, educaţie pentru sănătate, informatică, matematică, literatură română şi universală, istorie naţională şi universală, limbi străine, ş.a.);

– cooptarea de voluntari din alte ţări în vederea susţinerii cursurilor de vară, stagiilor de pregătire în domeniul limbii şi literaturii străine – engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană, etc.;

– descoperirea şi valorificarea folclorului, a tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale şi comercializarea produselor de profil realizate de membrii asociaţiei în atelierele create;

– promovarea comunicării şi cooperării între membrii asociaţiei şi foruri naţionale şi internaţionale pentru găsirea de soluţii viabile în ceea ce priveşte valorificarea ideilor  şi a obiectelor realizate manual;

– achiziţionarea de aparatură electronică (calculator, multifuncţional, cameră video, aparat de fotografiat digital, etc.) în vederea editarea de albume, materiale promoţionale, cataloage, broşuri, reviste şi cărţi în legătură cu scopurile şi activitatea desfăşurată de către membrii asociaţiei şi valorificarea lor pe plan intern şi extern;

– organizarea de expoziţii şi târguri de obiecte realizate manual de către micii artizani şi reprezentarea acestora pe plan naţional şi internaţional unde vor fi expuse;

– organizarea unor activităţi de întreţinere corporală şi dezvoltare armonioasă fizică, mentală şi energetică persoanelor de toate vârstele prin practicarea de dans popular, dans modern, fitness, aerobic, gimnastică sportivă, ce au drept scop recuperarea sau sporirea sănătăţii oamenilor;

– organizarea de stagii de pregătire pentru cadrele didactice la toate nivelele de învăţământ în vederea optimizării activităţii instructive-educative;

– organizarea unor excursii cultural-educative pentru elevi la muzee, teatre, cinematografe, monumente istorice, parcuri şi rezervaţii naturale prin dezvoltarea turismului ecologic şi cultural;

– stabilirea şi afilierea la organizaţiile naţionale şi internaţionale cu scop asemănător prin menţinerea relaţiilor de comunicare, în vederea dezvoltării relaţiilor de cooperare, solidaritate şi prietenie între popoare, prin cunoaşterea şi respectarea tradiţiilor specifice fiecărui popor, contribuind astfel la menţinerea păcii mondiale  prin mijloace ca educaţia bilingvă, schimbul de informaţii şi de experienţă de viaţă ;

– realizarea de activităţi economice directe, ale căror beneficii vor fi folosite pentru realizarea scopului asociaţiei (conform art,48 din Ordonanţa Guvernului nr.26/30.01.2000).

– acordarea de premii, diplome şi distincţii pentru merite deosebite în cadrul sesiunilor de comunicare, simpozioane, seminarii organizate de asociaţie;

– realizarea unui site pe internet pentru promovarea activităţii membrilor asociaţiei;

– crearea unei biblioteci şi mediateci comunitare;

– crearea unei burse de valori artistice;

– colaborarea cu mass-media şi diverse publicaţii din ţară şi din strainătate, pentru mediatizarea activităţii asociaţiei;

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.