ANUNȚ DE SELECȚIE PENTRU POZIȚIILE DE PROMOTORI AI DEZVOLTĂRII COMUNITARE

Asociația Comunelor din România (A.Co.R.) și partenerul său Structural ConsultingTM Group realizează proiectul „Comuna, promotor al dezvoltării spiritului antreprenorial în mediul rural”, în baza contractului de finanțare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/S/58447, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Unul din obiectivele specifice ale proiectului este crearea a 7 rețele regionale de câte 15 promotori ai dezvoltării comunitare. Aceștia vor promova dezvoltarea comunitară la nivelul locuitorilor comunelor din județele fiecărei regiuni, pe baza abilităților dobândite în urma unui program de formare profesională privind dezvoltarea competențelor antreprenoriale (DCA).

Criteriile de selecție pentru promotorii dezvoltării comunitare:

a. Cerințe obligatorii de eligibilitate

1.        apartenența la una dintre categoriile grupului țintă: manageri din mediul rural, angajați din mediul rural sau șomeri din mediul rural;

2.        studii medii sau studii superioare absolvite, cu diplomă de absolvire, respectiv de licență (sau echivalent);

3.        domiciliul stabil sau reședința în mediul rural.

b. Criterii de departajare

1.      abilități de comunicare și lucru în echipă;

2.      cunoștințe de utilizare a calculatorului;

3.      disponibilitatea de a face deplasări în localitățile regiunii.

Avantajele persoanelor selecționate pentru poziția de promotor al oportunităților antreprenoriale:

1.                  posibilitatea dezvoltării unei cariere în mediul rural;

2.                  participarea gratuită la cursul de formare profesională Dezvoltarea Competențelor Antreprenoriale.

Procedura de înscriere și selecție:

Candidații sunt invitați să completeze, utilizând modelele atașate, Curriculum vitae format Europass (modelul este prezentat în Anexa 1), Scrisoarea de exprimare a interesului (Anexa 2), Declarația de eligibilitate (Anexa 3) și Declarația-angajament (Anexa 4). Acestea se vor transmite apoi simultan:

–        la adresa de poștă electronică recrutare@procomune.ro.

și

–        la adresa de poștă electronică a mentorului-formator nominalizat pe județul pentru care se candidează, conform tabelului cu adresele de poștă electronică ale Mentorilor Formatori (Anexa 5).

Termenul limită de transmitere pe mail a celor 4 documente completate este ziua de vineri, 26 noiembrie, ora 16.00. În mesaj se va menționa obligatoriu, în clar, județul pentru care se candidează! Rugăm persoanele interesate să consulte cu mare atenție documentele de candidatură și să urmărească îndeplinirea, mai întâi, a condițiilor de eligibilitate.

Candidații selecționați vor avea un interviu telefonic cu membrii comisiei de selecție. Informații suplimentare despre proiect sunt postate pe www.procomune.ro, www.acor.ro si www.fonduri-structurale.ro.

Lista finală a celor 105 candidați selecționați va fi postată pe www.procomune.ro, www.acor.ro și www.fonduri-structurale.ro, marți, 30 noiembrie 2010. Candidații admiși vor fi contactați prin poștă electronică și telefonic, pentru a fi informați cu privire la programul desfășurării celor 7 cursuri regionale de DCA din proiect, ce urmează a avea loc în perioada ianuarie – aprilie 2011.

Toate costurile aferente participării la cursuri sunt decontate prin proiect (transport, cazare, masă și suport de curs).

Relații suplimentare se pot obține astfel :

–                      la nivelul echipei de implementare a proiectului, de la Aurel RADU (telefon 0723-303.556, aurel@procomune.ro ) și  Flaviu POPA (telefon 0723-529.312, flaviu@procomune.ro)

–                      la nivelul județului pentru care se candidează, de la mentorul-formator menționat în Anexa nr.5.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.