Ședinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 27 aprilie 2011

Cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.     Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 29 martie 2011.

2.     Întrebări şi interpelări.

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern şi bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al  Poliţiei Locale a Municipiului  Ploieşti pe anul 2011 – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru si de consilierii Dumitru Cristian si a domnilor consilieri Nicoleta Catalina Bozianu, Gheorghe Sîrbu, Popa Constantin, Iancu Ion şi Radu Mateescu.

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2011 – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice  livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în  Municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici şi consilierii Gheorghe Sîrbu şi Valentin Sava.

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între municipiul Ploieşti şi S.C. Apa Nova S.R.L. Ploieşti – iniţiat de consilierii Radu Mateescu, Valentin Sava, Constantin Popa, Iulian Bolocan, Iulian Teodorescu şi Ion Iancu.

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între municipiul Ploieşti şi S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Ploieşti – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

9.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 31/26.02.2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti privind asigurarea resurselor financiare pentru proiectul „Schimbare destinaţie din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioare” (cofinanţare) – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

10.                  Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

11.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Reabilitare şi consolidare bazin înot strada Vega” – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

12.                  Proiect de hotărâre privind aprobare Studiu de fezabilitate şi indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Reparaţie capitală strada Podul Înalt” – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

13.                  Proiect de hotărâre privind aprobare Studiu de fezabilitate şi indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reparaţie capitală strada Cuza Vodă” – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

14.                  Proiect de hotărâre privind aprobare Studiu de fezabilitate şi indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reparaţie capitală strada Lapuşna” – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

15.                  Proiect de hotărâre privind aprobare Studiu de fezabilitate şi indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reparaţie capitală strada Maraşeşti” – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

16.                  Proiect de hotărâre privind aprobare Studiu de fezabilitate şi indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reparaţie capitală strada Constantin Brezeanu” – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

17.                  Proiect de hotărâre privind aprobare Studiu de fezabilitate şi indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reamenajare parcare strada Griviţei – tronson parc Halele Centrale” – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

18.                  Diverse.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.